Ochrona imprez masowych

Jednym z obszarów specjalizacji Delta Security jest ochrona i zabezpieczanie porządku podczas wszelkiego rodzaju imprez masowych, w tym min. kulturalno-rozrywkowych, sportowych czy okolicznościowych. Realizowana przez nas usługa nie ogranicza się wyłącznie do zapewniania bezpieczeństwa. Nasze służby informacyjne wspomagają również organizatorów we wszelkiego rodzaju sprawach związanych ze sprawnym przeprowadzeniem imprezy.

Usługi realizujemy korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników, specjalnie w tym celu przeszkolonych w naszym ośrodku szkoleniowym zgodnie z najwyższymi standardami pracy w sektorze bezpieczeństwa imprez masowych.

Nasze działania realizujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności w oparciu o wytyczne zawarte w:

test

Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

test

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania,

test

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Pracę naszych służb wspiera najwyższej jakości zaplecze logistyczne, w tym min. pojazdy specjalne grup interwencyjnych, sprzęt łączności, sprzęt do zabezpieczenia medycznego i przeciwpożarowego.

W szczególnych sytuacjach, wykonujemy również dla naszych Klientów pełną dokumentację niezbędną do uzyskania zgody na przeprowadzenie imprezy masowej a także wspieramy ich w rozmowach z przedstawicielami instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych, w tym min. Policją, Strażą Pożarną, Urzędem Miasta czy Pogotowiem Ratunkowym.

Interesuje Cię nasza oferta?

Napisz do nas.

Potrzebujesz oferty?

Napisz do nas, a przygotujemy ofertę  dopasowaną do Twoich potrzeb.