Integrated management policy

DELTA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zajmuje się świadczeniem usług w zakresie ochrony osób i mienia, projektowaniem i wykonywaniem systemów zabezpieczenia technicznego, konwojowaniem wartości pieniężnych, wykonywaniem audytów bezpieczeństwa, monitoringiem systemów alarmowych, świadczeniem usług ochrony osobistej. Organizacja dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług dla swoich klientów oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Jako cel, Spółka stawia sobie wypracowanie najwyższej klasy jakości usług, wprowadzenie wysokiej klasy kultury ochrony środowiska, w której każdy pracownik i współpracownik, przyjmuje odpowiedzialność za ochronę środowiska.

Zobowiązujemy się do:

test

nawiązania z klientem stosunków partnerskich, a także zaangażowania pracowników w produkowanie wyrobów spełniających wymagania klienta,

test

ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników,

test

zapobiegania zanieczyszczeniom i w miarę możliwości ograniczeniu negatywnych aspektów środowiskowych występujących w organizacji,

test

prowadzenia działań zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi,

test

stałego doskonalenia Systemu Zarządzania.

Need an offer?

Write to us and we will prepare an offer tailored to your needs.