Szkolenia

W Delta Security wierzymy, że stabilny i dynamiczny rozwój naszej firmy jest możliwy przede wszystkim dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji naszych pracowników. Doskonalenie umiejętności poprzez systematyczne szkolenia to nasz sprawdzony sposób na podnoszenie jakości na każdym poziomie funkcjonowania organizacji.

Pasjonuje nas rozwój

Systematycznie przeprowadzamy wszechstronnie ukierunkowane szkolenia, dzięki którym udaje się nam utrzymywać wysoki poziom świadczonych usług. Korzystamy przy tym z wiedzy i umiejętności wykwalifikowanego zespołu specjalistów i szkoleniowców.

Do stałego cyklu naszych szkoleń należą m.in.
  • Szkolenia z zakresu BHP, tematyki przeciwpożarowej oraz szkolenia stanowiskowe. Biorą w nich udział wszyscy pracownicy Delta Security i są one niezbędnym wymogiem rozpoczęcia pracy w zespole ochrony. Potwierdzeniem odbycia szkolenia są stosowne dokumenty.
  • Szkolenia kierunkowe – dbamy o to, by nasi pracownicy rozwijali swoje kompetencje i realizowali swoje zadania zgodnie z najwyższymi standardami jakości obowiązującymi w naszej branży. Przygotowując programy naszych szkoleń, stale współpracujemy ze specjalistycznymi służbami w tym Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską.
  • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – korzystając z wiedzy i doświadczenia certyfikowanych instruktorów, regularnie szkolimy naszych pracowników z szeroko rozumianej tematyki pierwszej pomocy w tym również umiejętności korzystania ze sprzętu do resuscytacji (defibrylatora i in.).
  • Szkolenia w zakresie tzw. kompetencji miękkich – treningi te skupiają się na kształtowaniu konkretnych zachowań w warunkach, w jakich porusza się organizacja. Zakresem szkoleń objęte są m.in. umiejętności komunikacyjne jak również znajomość kultury organizacyjnej firmy i etykiety biznesowej.
Liczą się ludzie

W Delta Security stale analizujemy potrzeby szkoleniowe naszych pracowników a programy szkoleń dostosowujemy do bieżących potrzeb konkretnych osób i zespołów. Wspieramy także rozwój zawodowy i tworzenie ścieżek karier m.in. poprzez realizowanie zasady, że przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych i menedżerskich, pierwszeństwo mają kandydaci z rekrutacji wewnętrznej.

Liczą się rezultaty
Efektywność przeprowadzanych szkoleń jest regularnie oceniana poprzez:
  • testy i rozmowy z bezpośrednim przełożonym,
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane firmy szkoleniowe,
  • bieżące i okresowe analizy pracy poszczególnych pracowników i zespołów,
  • bieżące i okresowe audyty zewnętrzne naszych usług.

Let's be in touch

Write to us and we will prepare an offer tailored to your needs.

Kontaktdaten